Tid (NNT) Observert 15/02 00 14/02 12 14/02 00
16/02 kl 00 - -55 -56 -56
16/02 kl 01 - -23 -23 -23
16/02 kl 02 - 20 20 19
16/02 kl 03 - 68 67 65
16/02 kl 04 - 101 99 98
16/02 kl 05 - 115 112 110
16/02 kl 06 - 110 108 106
16/02 kl 07 - 85 83 81
16/02 kl 08 - 61 58 57
16/02 kl 09 - 34 30 29
16/02 kl 10 - 10 7 3
16/02 kl 11 - -7 -6 -9
16/02 kl 12 - -2 0 -3
16/02 kl 13 - 19 19 20
16/02 kl 14 - 43 43 45
16/02 kl 15 - 79 79 80
16/02 kl 16 - 113 115 112
16/02 kl 17 - 130 133 127
16/02 kl 18 - 124 127 120
16/02 kl 19 - 106 109 103
16/02 kl 20 - 85 85 80
16/02 kl 21 - 51 50 49
16/02 kl 22 - 23 21 18
16/02 kl 23 - 0 0 -3

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 15/02 00 110 130 126 102 78
Max. fra modell: 14/02 12 110 133 126 104 81
Max. fra modell: 14/02 00 111 127 126 108 17
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm