Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/02 kl 00 -63 55 -8 -
17/02 kl 01 -55 55 0 -
17/02 kl 02 -34 57 23 -
17/02 kl 03 -3 59 56 -
17/02 kl 04 29 58 87 -
17/02 kl 05 53 59 112 -
17/02 kl 06 62 61 123 -
17/02 kl 07 55 61 116 -
17/02 kl 08 37 61 98 -
17/02 kl 09 13 62 75 -
17/02 kl 10 -13 64 51 -
17/02 kl 11 -36 63 27 -
17/02 kl 12 -50 62 12 -
17/02 kl 13 -51 66 15 -
17/02 kl 14 -40 67 27 -
17/02 kl 15 -17 69 52 -
17/02 kl 16 12 68 80 -
17/02 kl 17 39 70 109 -
17/02 kl 18 55 71 126 -
17/02 kl 19 57 67 124 -
17/02 kl 20 46 67 113 -
17/02 kl 21 26 65 91 -
17/02 kl 22 2 65 67 -
17/02 kl 23 -23 60 37 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 110 130 126 102 78
Laveste vannstand -66 -55 -8 -11 -59
Avvik gult nivå -64 -44 -48 -72 -96
Avvik orange nivå -82 -62 -66 -90 -114
Avvik rødt nivå -98 -78 -82 -106 -130
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm