Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
17/02 kl 00 -15 2 -8 -
17/02 kl 01 -6 11 0 -
17/02 kl 02 16 32 23 -
17/02 kl 03 47 70 56 -
17/02 kl 04 77 103 87 -
17/02 kl 05 102 129 112 -
17/02 kl 06 112 142 123 -
17/02 kl 07 107 139 116 -
17/02 kl 08 86 126 98 -
17/02 kl 09 64 103 75 -
17/02 kl 10 42 73 51 -
17/02 kl 11 16 48 27 -
17/02 kl 12 4 40 12 -
17/02 kl 13 5 37 15 -
17/02 kl 14 18 44 27 -
17/02 kl 15 41 66 52 -
17/02 kl 16 70 94 80 -
17/02 kl 17 96 125 109 -
17/02 kl 18 113 144 126 -
17/02 kl 19 114 148 124 -
17/02 kl 20 105 135 113 -
17/02 kl 21 83 110 91 -
17/02 kl 22 59 85 67 -
17/02 kl 23 31 60 37 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 113 140 148 141 104
Laveste vannstand -68 -55 -15 -25 -59
Avvik gult nivå -61 -34 -26 -33 -70
Avvik orange nivå -79 -52 -44 -51 -88
Avvik rødt nivå -95 -68 -60 -67 -104
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm