Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/02 kl 00 -43 57 14 -
18/02 kl 01 -52 57 5 -
18/02 kl 02 -49 55 6 -
18/02 kl 03 -33 53 20 -
18/02 kl 04 -8 50 42 -
18/02 kl 05 21 49 70 -
18/02 kl 06 44 48 92 -
18/02 kl 07 57 45 102 -
18/02 kl 08 55 46 101 -
18/02 kl 09 43 43 86 -
18/02 kl 10 23 43 66 -
18/02 kl 11 -2 43 41 -
18/02 kl 12 -27 41 14 -
18/02 kl 13 -46 43 -3 -
18/02 kl 14 -53 42 -11 -
18/02 kl 15 -47 43 -4 -
18/02 kl 16 -29 42 13 -
18/02 kl 17 -3 41 38 -
18/02 kl 18 24 42 66 -
18/02 kl 19 45 39 84 -
18/02 kl 20 53 40 93 -
18/02 kl 21 48 40 88 -
18/02 kl 22 33 38 71 -
18/02 kl 23 12 38 50 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 110 130 126 102 78
Laveste vannstand -66 -55 -8 -11 -59
Avvik gult nivå -64 -44 -48 -72 -96
Avvik orange nivå -82 -62 -66 -90 -114
Avvik rødt nivå -98 -78 -82 -106 -130
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm