Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
18/02 kl 00 11 39 14 -
18/02 kl 01 0 32 5 -
18/02 kl 02 1 40 6 -
18/02 kl 03 16 54 20 -
18/02 kl 04 40 76 42 -
18/02 kl 05 67 105 70 -
18/02 kl 06 88 130 92 -
18/02 kl 07 96 141 102 -
18/02 kl 08 94 133 101 -
18/02 kl 09 82 116 86 -
18/02 kl 10 59 91 66 -
18/02 kl 11 32 62 41 -
18/02 kl 12 4 31 14 -
18/02 kl 13 -17 8 -3 -
18/02 kl 14 -25 -2 -11 -
18/02 kl 15 -21 4 -4 -
18/02 kl 16 -3 19 13 -
18/02 kl 17 21 48 38 -
18/02 kl 18 47 72 66 -
18/02 kl 19 67 91 84 -
18/02 kl 20 74 100 93 -
18/02 kl 21 69 95 88 -
18/02 kl 22 53 80 71 -
18/02 kl 23 31 57 50 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 113 140 148 141 104
Laveste vannstand -68 -55 -15 -25 -59
Avvik gult nivå -61 -34 -26 -33 -70
Avvik orange nivå -79 -52 -44 -51 -88
Avvik rødt nivå -95 -68 -60 -67 -104
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm