Tid (NNT) Observert 15/02 00 14/02 12 14/02 00
18/02 kl 00 - 14 15 17
18/02 kl 01 - 5 2 8
18/02 kl 02 - 6 3 11
18/02 kl 03 - 20 18 25
18/02 kl 04 - 42 40 48
18/02 kl 05 - 70 70 75
18/02 kl 06 - 92 90 96
18/02 kl 07 - 102 104 108
18/02 kl 08 - 101 101 106
18/02 kl 09 - 86 88 94
18/02 kl 10 - 66 68 73
18/02 kl 11 - 41 41 44
18/02 kl 12 - 14 17 19
18/02 kl 13 - -3 -5 -1
18/02 kl 14 - -11 -10 -10
18/02 kl 15 - -4 -4 -6
18/02 kl 16 - 13 14 11
18/02 kl 17 - 38 41 37
18/02 kl 18 - 66 66 63
18/02 kl 19 - 84 87 82
18/02 kl 20 - 93 97 89
18/02 kl 21 - 88 90 82
18/02 kl 22 - 71 76 67
18/02 kl 23 - 50 53 44

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 15/02 00 110 130 126 102 78
Max. fra modell: 14/02 12 110 133 126 104 81
Max. fra modell: 14/02 00 111 127 126 108 17
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm