Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/02 kl 00 -14 34 20 -
19/02 kl 01 -37 34 -3 -
19/02 kl 02 -50 31 -19 -
19/02 kl 03 -50 31 -19 -
19/02 kl 04 -37 28 -9 -
19/02 kl 05 -14 24 10 -
19/02 kl 06 16 22 38 -
19/02 kl 07 43 20 63 -
19/02 kl 08 60 17 77 -
19/02 kl 09 63 15 78 -
19/02 kl 10 53 14 67 -
19/02 kl 11 32 12 44 -
19/02 kl 12 4 9 13 -
19/02 kl 13 -26 7 -19 -
19/02 kl 14 -50 6 -44 -
19/02 kl 15 -62 3 -59 -
19/02 kl 16 -58 4 -54 -
19/02 kl 17 -41 2 -39 -
19/02 kl 18 -13 -1 -14 -
19/02 kl 19 18 0 18 -
19/02 kl 20 44 -1 43 -
19/02 kl 21 57 1 58 -
19/02 kl 22 55 1 56 -
19/02 kl 23 41 0 41 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 110 130 126 102 78
Laveste vannstand -66 -55 -8 -11 -59
Avvik gult nivå -64 -44 -48 -72 -96
Avvik orange nivå -82 -62 -66 -90 -114
Avvik rødt nivå -98 -78 -82 -106 -130
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm