Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
19/02 kl 00 3 30 20 -
19/02 kl 01 -20 6 -3 -
19/02 kl 02 -31 -8 -19 -
19/02 kl 03 -32 -8 -19 -
19/02 kl 04 -20 6 -9 -
19/02 kl 05 1 28 10 -
19/02 kl 06 29 58 38 -
19/02 kl 07 56 87 63 -
19/02 kl 08 71 102 77 -
19/02 kl 09 74 104 78 -
19/02 kl 10 63 92 67 -
19/02 kl 11 40 69 44 -
19/02 kl 12 10 40 13 -
19/02 kl 13 -21 8 -19 -
19/02 kl 14 -46 -17 -44 -
19/02 kl 15 -59 -30 -59 -
19/02 kl 16 -57 -28 -54 -
19/02 kl 17 -42 -12 -39 -
19/02 kl 18 -15 15 -14 -
19/02 kl 19 15 45 18 -
19/02 kl 20 41 71 43 -
19/02 kl 21 53 82 58 -
19/02 kl 22 50 79 56 -
19/02 kl 23 34 62 41 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 113 140 148 141 104
Laveste vannstand -68 -55 -15 -25 -59
Avvik gult nivå -61 -34 -26 -33 -70
Avvik orange nivå -79 -52 -44 -51 -88
Avvik rødt nivå -95 -68 -60 -67 -104
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm