Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
15/02 kl 01 142 14 156 149
15/02 kl 02 191 18 209 203
15/02 kl 03 229 20 249 243
15/02 kl 04 241 20 261 261
15/02 kl 05 227 24 251 251
15/02 kl 06 196 28 224 225
15/02 kl 07 158 28 186 191
15/02 kl 08 120 29 149 152
15/02 kl 09 89 28 117 119
15/02 kl 10 76 28 104 105
15/02 kl 11 83 25 108 112
15/02 kl 12 107 24 131 137
15/02 kl 13 144 23 167 170
15/02 kl 14 187 17 204 215
15/02 kl 15 226 16 242 -
15/02 kl 16 245 15 260 -
15/02 kl 17 240 11 251 -
15/02 kl 18 214 9 223 -
15/02 kl 19 178 9 187 -
15/02 kl 20 138 11 149 -
15/02 kl 21 102 9 111 -
15/02 kl 22 77 9 86 -
15/02 kl 23 71 14 85 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 261 281 277 253 229
Laveste vannstand 85 96 143 140 92
Avvik gult nivå -64 -44 -48 -72 -96
Avvik orange nivå -82 -62 -66 -90 -114
Avvik rødt nivå -98 -78 -82 -106 -130
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm