Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
15/02 kl 01 156 156 156 149
15/02 kl 02 209 210 209 203
15/02 kl 03 249 253 249 243
15/02 kl 04 256 264 261 261
15/02 kl 05 245 251 251 251
15/02 kl 06 219 226 224 225
15/02 kl 07 184 190 186 191
15/02 kl 08 147 152 149 152
15/02 kl 09 114 121 117 119
15/02 kl 10 97 102 104 105
15/02 kl 11 100 105 108 112
15/02 kl 12 127 131 131 137
15/02 kl 13 166 171 167 170
15/02 kl 14 202 208 204 215
15/02 kl 15 240 244 242 -
15/02 kl 16 258 263 260 -
15/02 kl 17 251 258 251 -
15/02 kl 18 222 229 223 -
15/02 kl 19 183 189 187 -
15/02 kl 20 145 150 149 -
15/02 kl 21 109 114 111 -
15/02 kl 22 88 93 86 -
15/02 kl 23 83 91 85 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 264 291 299 292 255
Laveste vannstand 83 96 136 126 92
Avvik gult nivå -61 -34 -26 -33 -70
Avvik orange nivå -79 -52 -44 -51 -88
Avvik rødt nivå -95 -68 -60 -67 -104
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm