Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
15/02 kl 01 14 14 14 7
15/02 kl 02 18 19 18 12
15/02 kl 03 20 24 20 14
15/02 kl 04 15 23 20 20
15/02 kl 05 18 24 24 24
15/02 kl 06 23 30 28 29
15/02 kl 07 26 32 28 33
15/02 kl 08 27 32 29 32
15/02 kl 09 25 32 28 30
15/02 kl 10 21 26 28 29
15/02 kl 11 17 22 25 29
15/02 kl 12 20 24 24 30
15/02 kl 13 22 27 23 26
15/02 kl 14 15 21 17 28
15/02 kl 15 14 18 16 -
15/02 kl 16 13 18 15 -
15/02 kl 17 11 18 11 -
15/02 kl 18 8 15 9 -
15/02 kl 19 5 11 9 -
15/02 kl 20 7 12 11 -
15/02 kl 21 7 12 9 -
15/02 kl 22 11 16 9 -
15/02 kl 23 12 20 14 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 29 62 71 57 34
Laveste værets virkning 9 13 55 38 -1
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm