Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/02 kl 00 83 13 96 -
16/02 kl 01 110 18 128 -
16/02 kl 02 148 23 171 -
16/02 kl 03 188 31 219 -
16/02 kl 04 217 35 252 -
16/02 kl 05 225 41 266 -
16/02 kl 06 213 48 261 -
16/02 kl 07 188 48 236 -
16/02 kl 08 158 54 212 -
16/02 kl 09 127 58 185 -
16/02 kl 10 102 59 161 -
16/02 kl 11 90 54 144 -
16/02 kl 12 94 55 149 -
16/02 kl 13 113 57 170 -
16/02 kl 14 142 52 194 -
16/02 kl 15 177 53 230 -
16/02 kl 16 208 56 264 -
16/02 kl 17 224 57 281 -
16/02 kl 18 220 55 275 -
16/02 kl 19 202 55 257 -
16/02 kl 20 174 62 236 -
16/02 kl 21 144 58 202 -
16/02 kl 22 115 59 174 -
16/02 kl 23 94 57 151 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 261 281 277 253 229
Laveste vannstand 85 96 143 140 92
Avvik gult nivå -64 -44 -48 -72 -96
Avvik orange nivå -82 -62 -66 -90 -114
Avvik rødt nivå -98 -78 -82 -106 -130
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm