Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/02 kl 00 96 103 96 -
16/02 kl 01 125 134 128 -
16/02 kl 02 168 179 171 -
16/02 kl 03 211 223 219 -
16/02 kl 04 244 256 252 -
16/02 kl 05 256 270 266 -
16/02 kl 06 254 271 261 -
16/02 kl 07 232 247 236 -
16/02 kl 08 206 223 212 -
16/02 kl 09 176 193 185 -
16/02 kl 10 151 169 161 -
16/02 kl 11 136 155 144 -
16/02 kl 12 143 161 149 -
16/02 kl 13 163 183 170 -
16/02 kl 14 187 208 194 -
16/02 kl 15 223 244 230 -
16/02 kl 16 256 273 264 -
16/02 kl 17 275 291 281 -
16/02 kl 18 266 284 275 -
16/02 kl 19 249 268 257 -
16/02 kl 20 223 242 236 -
16/02 kl 21 193 210 202 -
16/02 kl 22 164 181 174 -
16/02 kl 23 143 161 151 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 264 291 299 292 255
Laveste vannstand 83 96 136 126 92
Avvik gult nivå -61 -34 -26 -33 -70
Avvik orange nivå -79 -52 -44 -51 -88
Avvik rødt nivå -95 -68 -60 -67 -104
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm