Tid (NNT) Observert 15/02 00 14/02 12 14/02 00
16/02 kl 00 - 96 95 95
16/02 kl 01 - 128 128 128
16/02 kl 02 - 171 171 170
16/02 kl 03 - 219 218 216
16/02 kl 04 - 252 250 249
16/02 kl 05 - 266 263 261
16/02 kl 06 - 261 259 257
16/02 kl 07 - 236 234 232
16/02 kl 08 - 212 209 208
16/02 kl 09 - 185 181 180
16/02 kl 10 - 161 158 154
16/02 kl 11 - 144 145 142
16/02 kl 12 - 149 151 148
16/02 kl 13 - 170 170 171
16/02 kl 14 - 194 194 196
16/02 kl 15 - 230 230 231
16/02 kl 16 - 264 266 263
16/02 kl 17 - 281 284 278
16/02 kl 18 - 275 278 271
16/02 kl 19 - 257 260 254
16/02 kl 20 - 236 236 231
16/02 kl 21 - 202 201 200
16/02 kl 22 - 174 172 169
16/02 kl 23 - 151 151 148

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 15/02 00 261 281 277 253 229
Max. fra modell: 14/02 12 261 284 277 255 232
Max. fra modell: 14/02 00 262 278 277 259 168
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm