Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/02 kl 00 13 20 13 -
16/02 kl 01 15 24 18 -
16/02 kl 02 20 31 23 -
16/02 kl 03 23 35 31 -
16/02 kl 04 27 39 35 -
16/02 kl 05 31 45 41 -
16/02 kl 06 41 58 48 -
16/02 kl 07 44 59 48 -
16/02 kl 08 48 65 54 -
16/02 kl 09 49 66 58 -
16/02 kl 10 49 67 59 -
16/02 kl 11 46 65 54 -
16/02 kl 12 49 67 55 -
16/02 kl 13 50 70 57 -
16/02 kl 14 45 66 52 -
16/02 kl 15 46 67 53 -
16/02 kl 16 48 65 56 -
16/02 kl 17 51 67 57 -
16/02 kl 18 46 64 55 -
16/02 kl 19 47 66 55 -
16/02 kl 20 49 68 62 -
16/02 kl 21 49 66 58 -
16/02 kl 22 49 66 59 -
16/02 kl 23 49 67 57 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 29 62 71 57 34
Laveste værets virkning 9 13 55 38 -1
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm