Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/02 kl 00 88 55 143 -
17/02 kl 01 96 55 151 -
17/02 kl 02 117 57 174 -
17/02 kl 03 148 59 207 -
17/02 kl 04 180 58 238 -
17/02 kl 05 204 59 263 -
17/02 kl 06 213 61 274 -
17/02 kl 07 206 61 267 -
17/02 kl 08 188 61 249 -
17/02 kl 09 164 62 226 -
17/02 kl 10 138 64 202 -
17/02 kl 11 115 63 178 -
17/02 kl 12 101 62 163 -
17/02 kl 13 100 66 166 -
17/02 kl 14 111 67 178 -
17/02 kl 15 134 69 203 -
17/02 kl 16 163 68 231 -
17/02 kl 17 190 70 260 -
17/02 kl 18 206 71 277 -
17/02 kl 19 208 67 275 -
17/02 kl 20 197 67 264 -
17/02 kl 21 177 65 242 -
17/02 kl 22 153 65 218 -
17/02 kl 23 128 60 188 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 261 281 277 253 229
Laveste vannstand 85 96 143 140 92
Avvik gult nivå -64 -44 -48 -72 -96
Avvik orange nivå -82 -62 -66 -90 -114
Avvik rødt nivå -98 -78 -82 -106 -130
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm