Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
17/02 kl 00 136 153 143 -
17/02 kl 01 145 162 151 -
17/02 kl 02 167 183 174 -
17/02 kl 03 198 221 207 -
17/02 kl 04 228 254 238 -
17/02 kl 05 253 280 263 -
17/02 kl 06 263 293 274 -
17/02 kl 07 258 290 267 -
17/02 kl 08 237 277 249 -
17/02 kl 09 215 254 226 -
17/02 kl 10 193 224 202 -
17/02 kl 11 167 199 178 -
17/02 kl 12 155 191 163 -
17/02 kl 13 156 188 166 -
17/02 kl 14 169 195 178 -
17/02 kl 15 192 217 203 -
17/02 kl 16 221 245 231 -
17/02 kl 17 247 276 260 -
17/02 kl 18 264 295 277 -
17/02 kl 19 265 299 275 -
17/02 kl 20 256 286 264 -
17/02 kl 21 234 261 242 -
17/02 kl 22 210 236 218 -
17/02 kl 23 182 211 188 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 264 291 299 292 255
Laveste vannstand 83 96 136 126 92
Avvik gult nivå -61 -34 -26 -33 -70
Avvik orange nivå -79 -52 -44 -51 -88
Avvik rødt nivå -95 -68 -60 -67 -104
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm