Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/02 kl 00 108 57 165 -
18/02 kl 01 99 57 156 -
18/02 kl 02 102 55 157 -
18/02 kl 03 118 53 171 -
18/02 kl 04 143 50 193 -
18/02 kl 05 172 49 221 -
18/02 kl 06 195 48 243 -
18/02 kl 07 208 45 253 -
18/02 kl 08 206 46 252 -
18/02 kl 09 194 43 237 -
18/02 kl 10 174 43 217 -
18/02 kl 11 149 43 192 -
18/02 kl 12 124 41 165 -
18/02 kl 13 105 43 148 -
18/02 kl 14 98 42 140 -
18/02 kl 15 104 43 147 -
18/02 kl 16 122 42 164 -
18/02 kl 17 148 41 189 -
18/02 kl 18 175 42 217 -
18/02 kl 19 196 39 235 -
18/02 kl 20 204 40 244 -
18/02 kl 21 199 40 239 -
18/02 kl 22 184 38 222 -
18/02 kl 23 163 38 201 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 261 281 277 253 229
Laveste vannstand 85 96 143 140 92
Avvik gult nivå -64 -44 -48 -72 -96
Avvik orange nivå -82 -62 -66 -90 -114
Avvik rødt nivå -98 -78 -82 -106 -130
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm