Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
18/02 kl 00 162 190 165 -
18/02 kl 01 151 183 156 -
18/02 kl 02 152 191 157 -
18/02 kl 03 167 205 171 -
18/02 kl 04 191 227 193 -
18/02 kl 05 218 256 221 -
18/02 kl 06 239 281 243 -
18/02 kl 07 247 292 253 -
18/02 kl 08 245 284 252 -
18/02 kl 09 233 267 237 -
18/02 kl 10 210 242 217 -
18/02 kl 11 183 213 192 -
18/02 kl 12 155 182 165 -
18/02 kl 13 134 159 148 -
18/02 kl 14 126 149 140 -
18/02 kl 15 130 155 147 -
18/02 kl 16 148 170 164 -
18/02 kl 17 172 199 189 -
18/02 kl 18 198 223 217 -
18/02 kl 19 218 242 235 -
18/02 kl 20 225 251 244 -
18/02 kl 21 220 246 239 -
18/02 kl 22 204 231 222 -
18/02 kl 23 182 208 201 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 264 291 299 292 255
Laveste vannstand 83 96 136 126 92
Avvik gult nivå -61 -34 -26 -33 -70
Avvik orange nivå -79 -52 -44 -51 -88
Avvik rødt nivå -95 -68 -60 -67 -104
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm