Tid (NNT) Observert 15/02 00 14/02 12 14/02 00
18/02 kl 00 - 165 166 168
18/02 kl 01 - 156 153 159
18/02 kl 02 - 157 154 162
18/02 kl 03 - 171 169 176
18/02 kl 04 - 193 191 199
18/02 kl 05 - 221 221 226
18/02 kl 06 - 243 241 247
18/02 kl 07 - 253 255 259
18/02 kl 08 - 252 252 257
18/02 kl 09 - 237 239 245
18/02 kl 10 - 217 219 224
18/02 kl 11 - 192 192 195
18/02 kl 12 - 165 168 170
18/02 kl 13 - 148 146 150
18/02 kl 14 - 140 141 141
18/02 kl 15 - 147 147 145
18/02 kl 16 - 164 165 162
18/02 kl 17 - 189 192 188
18/02 kl 18 - 217 217 214
18/02 kl 19 - 235 238 233
18/02 kl 20 - 244 248 240
18/02 kl 21 - 239 241 233
18/02 kl 22 - 222 227 218
18/02 kl 23 - 201 204 195

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 15/02 00 261 281 277 253 229
Max. fra modell: 14/02 12 261 284 277 255 232
Max. fra modell: 14/02 00 262 278 277 259 168
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm