Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
18/02 kl 00 54 82 57 -
18/02 kl 01 52 84 57 -
18/02 kl 02 50 89 55 -
18/02 kl 03 49 87 53 -
18/02 kl 04 48 84 50 -
18/02 kl 05 46 84 49 -
18/02 kl 06 44 86 48 -
18/02 kl 07 39 84 45 -
18/02 kl 08 39 78 46 -
18/02 kl 09 39 73 43 -
18/02 kl 10 36 68 43 -
18/02 kl 11 34 64 43 -
18/02 kl 12 31 58 41 -
18/02 kl 13 29 54 43 -
18/02 kl 14 28 51 42 -
18/02 kl 15 26 51 43 -
18/02 kl 16 26 48 42 -
18/02 kl 17 24 51 41 -
18/02 kl 18 23 48 42 -
18/02 kl 19 22 46 39 -
18/02 kl 20 21 47 40 -
18/02 kl 21 21 47 40 -
18/02 kl 22 20 47 38 -
18/02 kl 23 19 45 38 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 29 62 71 57 34
Laveste værets virkning 9 13 55 38 -1
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm