Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/02 kl 00 137 34 171 -
19/02 kl 01 114 34 148 -
19/02 kl 02 101 31 132 -
19/02 kl 03 101 31 132 -
19/02 kl 04 114 28 142 -
19/02 kl 05 137 24 161 -
19/02 kl 06 167 22 189 -
19/02 kl 07 194 20 214 -
19/02 kl 08 211 17 228 -
19/02 kl 09 214 15 229 -
19/02 kl 10 204 14 218 -
19/02 kl 11 183 12 195 -
19/02 kl 12 155 9 164 -
19/02 kl 13 125 7 132 -
19/02 kl 14 101 6 107 -
19/02 kl 15 89 3 92 -
19/02 kl 16 93 4 97 -
19/02 kl 17 110 2 112 -
19/02 kl 18 138 -1 137 -
19/02 kl 19 169 0 169 -
19/02 kl 20 195 -1 194 -
19/02 kl 21 208 1 209 -
19/02 kl 22 206 1 207 -
19/02 kl 23 192 0 192 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 261 281 277 253 229
Laveste vannstand 85 96 143 140 92
Avvik gult nivå -64 -44 -48 -72 -96
Avvik orange nivå -82 -62 -66 -90 -114
Avvik rødt nivå -98 -78 -82 -106 -130
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm