Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
19/02 kl 00 154 181 171 -
19/02 kl 01 131 157 148 -
19/02 kl 02 120 143 132 -
19/02 kl 03 119 143 132 -
19/02 kl 04 131 157 142 -
19/02 kl 05 152 179 161 -
19/02 kl 06 180 209 189 -
19/02 kl 07 207 238 214 -
19/02 kl 08 222 253 228 -
19/02 kl 09 225 255 229 -
19/02 kl 10 214 243 218 -
19/02 kl 11 191 220 195 -
19/02 kl 12 161 191 164 -
19/02 kl 13 130 159 132 -
19/02 kl 14 105 134 107 -
19/02 kl 15 92 121 92 -
19/02 kl 16 94 123 97 -
19/02 kl 17 109 139 112 -
19/02 kl 18 136 166 137 -
19/02 kl 19 166 196 169 -
19/02 kl 20 192 222 194 -
19/02 kl 21 204 233 209 -
19/02 kl 22 201 230 207 -
19/02 kl 23 185 213 192 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 264 291 299 292 255
Laveste vannstand 83 96 136 126 92
Avvik gult nivå -61 -34 -26 -33 -70
Avvik orange nivå -79 -52 -44 -51 -88
Avvik rødt nivå -95 -68 -60 -67 -104
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm