Tid (NNT) Observert 15/02 00 14/02 12 14/02 00
19/02 kl 00 - 171 178 168
19/02 kl 01 - 148 151 142
19/02 kl 02 - 132 136 -
19/02 kl 03 - 132 135 -
19/02 kl 04 - 142 147 -
19/02 kl 05 - 161 166 -
19/02 kl 06 - 189 194 -
19/02 kl 07 - 214 217 -
19/02 kl 08 - 228 232 -
19/02 kl 09 - 229 232 -
19/02 kl 10 - 218 220 -
19/02 kl 11 - 195 197 -
19/02 kl 12 - 164 165 -
19/02 kl 13 - 132 134 -
19/02 kl 14 - 107 - -
19/02 kl 15 - 92 - -
19/02 kl 16 - 97 - -
19/02 kl 17 - 112 - -
19/02 kl 18 - 137 - -
19/02 kl 19 - 169 - -
19/02 kl 20 - 194 - -
19/02 kl 21 - 209 - -
19/02 kl 22 - 207 - -
19/02 kl 23 - 192 - -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 15/02 00 261 281 277 253 229
Max. fra modell: 14/02 12 261 284 277 255 232
Max. fra modell: 14/02 00 262 278 277 259 168
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm