Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
19/02 kl 00 17 44 34 -
19/02 kl 01 17 43 34 -
19/02 kl 02 19 42 31 -
19/02 kl 03 18 42 31 -
19/02 kl 04 17 43 28 -
19/02 kl 05 15 42 24 -
19/02 kl 06 13 42 22 -
19/02 kl 07 13 44 20 -
19/02 kl 08 11 42 17 -
19/02 kl 09 11 41 15 -
19/02 kl 10 10 39 14 -
19/02 kl 11 8 37 12 -
19/02 kl 12 6 36 9 -
19/02 kl 13 5 34 7 -
19/02 kl 14 4 33 6 -
19/02 kl 15 3 32 3 -
19/02 kl 16 1 30 4 -
19/02 kl 17 -1 29 2 -
19/02 kl 18 -2 28 -1 -
19/02 kl 19 -3 27 0 -
19/02 kl 20 -3 27 -1 -
19/02 kl 21 -4 25 1 -
19/02 kl 22 -5 24 1 -
19/02 kl 23 -7 21 0 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 29 62 71 57 34
Laveste værets virkning 9 13 55 38 -1
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm