Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
15/02 kl 01 69 10 79 86
15/02 kl 02 83 6 89 97
15/02 kl 03 85 3 88 96
15/02 kl 04 76 3 79 82
15/02 kl 05 68 1 69 70
15/02 kl 06 64 2 66 66
15/02 kl 07 56 -2 54 59
15/02 kl 08 47 -1 46 48
15/02 kl 09 48 1 49 39
15/02 kl 10 57 -1 56 53
15/02 kl 11 65 4 69 69
15/02 kl 12 68 4 72 66
15/02 kl 13 72 8 80 72
15/02 kl 14 83 10 93 83
15/02 kl 15 89 11 100 -
15/02 kl 16 84 14 98 -
15/02 kl 17 74 19 93 -
15/02 kl 18 69 25 94 -
15/02 kl 19 62 30 92 -
15/02 kl 20 52 34 86 -
15/02 kl 21 47 37 84 -
15/02 kl 22 51 44 95 -
15/02 kl 23 57 50 107 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 107 132 143 108 83
Laveste vannstand 46 91 96 79 63
Avvik gult nivå -38 -13 -2 -37 -62
Avvik orange nivå -49 -24 -13 -48 -73
Avvik rødt nivå -59 -34 -23 -58 -83
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm