Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/02 kl 00 60 56 116 -
16/02 kl 01 63 56 119 -
16/02 kl 02 71 48 119 -
16/02 kl 03 80 43 123 -
16/02 kl 04 80 40 120 -
16/02 kl 05 72 40 112 -
16/02 kl 06 66 39 105 -
16/02 kl 07 61 41 102 -
16/02 kl 08 55 39 94 -
16/02 kl 09 51 40 91 -
16/02 kl 10 53 39 92 -
16/02 kl 11 60 40 100 -
16/02 kl 12 66 39 105 -
16/02 kl 13 68 37 105 -
16/02 kl 14 72 45 117 -
16/02 kl 15 80 44 124 -
16/02 kl 16 84 48 132 -
16/02 kl 17 79 48 127 -
16/02 kl 18 71 49 120 -
16/02 kl 19 67 50 117 -
16/02 kl 20 61 48 109 -
16/02 kl 21 55 52 107 -
16/02 kl 22 52 55 107 -
16/02 kl 23 54 60 114 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 107 132 143 108 83
Laveste vannstand 46 91 96 79 63
Avvik gult nivå -38 -13 -2 -37 -62
Avvik orange nivå -49 -24 -13 -48 -73
Avvik rødt nivå -59 -34 -23 -58 -83
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm