Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/02 kl 00 59 63 122 -
17/02 kl 01 61 65 126 -
17/02 kl 02 64 66 130 -
17/02 kl 03 70 67 137 -
17/02 kl 04 77 66 143 -
17/02 kl 05 76 66 142 -
17/02 kl 06 70 67 137 -
17/02 kl 07 65 71 136 -
17/02 kl 08 61 75 136 -
17/02 kl 09 57 77 134 -
17/02 kl 10 55 76 131 -
17/02 kl 11 56 72 128 -
17/02 kl 12 61 71 132 -
17/02 kl 13 65 70 135 -
17/02 kl 14 67 70 137 -
17/02 kl 15 70 67 137 -
17/02 kl 16 76 64 140 -
17/02 kl 17 79 58 137 -
17/02 kl 18 75 52 127 -
17/02 kl 19 70 48 118 -
17/02 kl 20 66 46 112 -
17/02 kl 21 63 47 110 -
17/02 kl 22 58 42 100 -
17/02 kl 23 56 40 96 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 107 132 143 108 83
Laveste vannstand 46 91 96 79 63
Avvik gult nivå -38 -13 -2 -37 -62
Avvik orange nivå -49 -24 -13 -48 -73
Avvik rødt nivå -59 -34 -23 -58 -83
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm