Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/02 kl 00 57 16 73 -
19/02 kl 01 56 13 69 -
19/02 kl 02 58 11 69 -
19/02 kl 03 61 8 69 -
19/02 kl 04 63 8 71 -
19/02 kl 05 67 7 74 -
19/02 kl 06 73 9 82 -
19/02 kl 07 75 8 83 -
19/02 kl 08 72 7 79 -
19/02 kl 09 69 9 78 -
19/02 kl 10 66 8 74 -
19/02 kl 11 63 8 71 -
19/02 kl 12 59 9 68 -
19/02 kl 13 55 8 63 -
19/02 kl 14 55 10 65 -
19/02 kl 15 59 8 67 -
19/02 kl 16 61 8 69 -
19/02 kl 17 63 8 71 -
19/02 kl 18 69 6 75 -
19/02 kl 19 75 7 82 -
19/02 kl 20 75 7 82 -
19/02 kl 21 73 6 79 -
19/02 kl 22 70 7 77 -
19/02 kl 23 67 6 73 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 107 132 143 108 83
Laveste vannstand 46 91 96 79 63
Avvik gult nivå -38 -13 -2 -37 -62
Avvik orange nivå -49 -24 -13 -48 -73
Avvik rødt nivå -59 -34 -23 -58 -83
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm