Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
15/02 kl 01 -83 -2 -85 -92
15/02 kl 02 -42 -7 -49 -52
15/02 kl 03 5 -4 1 -8
15/02 kl 04 51 -4 47 41
15/02 kl 05 85 2 87 74
15/02 kl 06 94 -15 79 85
15/02 kl 07 76 1 77 70
15/02 kl 08 41 3 44 33
15/02 kl 09 1 -6 -5 -5
15/02 kl 10 -41 1 -40 -41
15/02 kl 11 -74 4 -70 -77
15/02 kl 12 -86 3 -83 -88
15/02 kl 13 -69 -6 -75 -71
15/02 kl 14 -34 5 -29 -29
15/02 kl 15 8 4 12 -
15/02 kl 16 51 -5 46 -
15/02 kl 17 86 5 91 -
15/02 kl 18 102 -2 100 -
15/02 kl 19 92 -2 90 -
15/02 kl 20 61 2 63 -
15/02 kl 21 20 13 33 -
15/02 kl 22 -22 0 -22 -
15/02 kl 23 -63 -5 -68 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 100 112 111 101 87
Laveste vannstand -85 -82 -28 -24 -56
Avvik gult nivå -74 -62 -63 -73 -87
Avvik orange nivå -90 -78 -79 -89 -103
Avvik rødt nivå -103 -91 -92 -102 -116
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm