Tid (NNT) Observert 15/02 00 14/02 12 14/02 00
15/02 kl 00 -114 - -110 -110
15/02 kl 01 -92 -85 -83 -85
15/02 kl 02 -52 -49 -48 -45
15/02 kl 03 -8 1 2 1
15/02 kl 04 41 47 48 47
15/02 kl 05 74 87 88 87
15/02 kl 06 85 79 81 83
15/02 kl 07 70 77 79 79
15/02 kl 08 33 44 46 41
15/02 kl 09 -5 -5 -4 -3
15/02 kl 10 -41 -40 -39 -40
15/02 kl 11 -77 -70 -69 -70
15/02 kl 12 -88 -83 -81 -83
15/02 kl 13 -71 -75 -74 -73
15/02 kl 14 -29 -29 -27 -27
15/02 kl 15 - 12 14 10
15/02 kl 16 - 46 47 46
15/02 kl 17 - 91 92 93
15/02 kl 18 - 100 103 103
15/02 kl 19 - 90 94 92
15/02 kl 20 - 63 64 61
15/02 kl 21 - 33 32 34
15/02 kl 22 - -22 -21 -20
15/02 kl 23 - -68 -66 -68

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 15/02 00 100 112 111 101 87
Max. fra modell: 14/02 12 103 113 115 108 88
Max. fra modell: 14/02 00 103 112 119 104 58
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm