Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/02 kl 00 -88 21 -67 -
16/02 kl 01 -88 6 -82 -
16/02 kl 02 -66 2 -64 -
16/02 kl 03 -31 6 -25 -
16/02 kl 04 9 24 33 -
16/02 kl 05 46 13 59 -
16/02 kl 06 72 8 80 -
16/02 kl 07 78 23 101 -
16/02 kl 08 62 28 90 -
16/02 kl 09 34 15 49 -
16/02 kl 10 0 22 22 -
16/02 kl 11 -34 34 0 -
16/02 kl 12 -61 25 -36 -
16/02 kl 13 -70 30 -40 -
16/02 kl 14 -57 23 -34 -
16/02 kl 15 -29 35 6 -
16/02 kl 16 6 18 24 -
16/02 kl 17 41 26 67 -
16/02 kl 18 69 34 103 -
16/02 kl 19 82 30 112 -
16/02 kl 20 74 25 99 -
16/02 kl 21 50 38 88 -
16/02 kl 22 18 42 60 -
16/02 kl 23 -17 33 16 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 100 112 111 101 87
Laveste vannstand -85 -82 -28 -24 -56
Avvik gult nivå -74 -62 -63 -73 -87
Avvik orange nivå -90 -78 -79 -89 -103
Avvik rødt nivå -103 -91 -92 -102 -116
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm