Tid (NNT) Observert 15/02 00 14/02 12 14/02 00
16/02 kl 00 - -67 -68 -71
16/02 kl 01 - -82 -84 -82
16/02 kl 02 - -64 -63 -63
16/02 kl 03 - -25 -24 -29
16/02 kl 04 - 33 34 31
16/02 kl 05 - 59 57 59
16/02 kl 06 - 80 82 80
16/02 kl 07 - 101 101 96
16/02 kl 08 - 90 90 92
16/02 kl 09 - 49 46 49
16/02 kl 10 - 22 19 19
16/02 kl 11 - 0 -2 -5
16/02 kl 12 - -36 -37 -35
16/02 kl 13 - -40 -40 -43
16/02 kl 14 - -34 -32 -34
16/02 kl 15 - 6 7 4
16/02 kl 16 - 24 27 30
16/02 kl 17 - 67 67 69
16/02 kl 18 - 103 105 104
16/02 kl 19 - 112 113 112
16/02 kl 20 - 99 104 98
16/02 kl 21 - 88 94 90
16/02 kl 22 - 60 61 58
16/02 kl 23 - 16 19 21

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 15/02 00 100 112 111 101 87
Max. fra modell: 14/02 12 103 113 115 108 88
Max. fra modell: 14/02 00 103 112 119 104 58
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm