Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/02 kl 00 -50 37 -13 -
17/02 kl 01 -70 42 -28 -
17/02 kl 02 -71 44 -27 -
17/02 kl 03 -54 27 -27 -
17/02 kl 04 -26 44 18 -
17/02 kl 05 6 44 50 -
17/02 kl 06 37 41 78 -
17/02 kl 07 60 41 101 -
17/02 kl 08 66 44 110 -
17/02 kl 09 56 46 102 -
17/02 kl 10 33 42 75 -
17/02 kl 11 6 45 51 -
17/02 kl 12 -23 47 24 -
17/02 kl 13 -48 42 -6 -
17/02 kl 14 -58 49 -9 -
17/02 kl 15 -51 52 1 -
17/02 kl 16 -31 51 20 -
17/02 kl 17 -3 38 35 -
17/02 kl 18 26 55 81 -
17/02 kl 19 51 58 109 -
17/02 kl 20 65 46 111 -
17/02 kl 21 63 43 106 -
17/02 kl 22 46 50 96 -
17/02 kl 23 21 51 72 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 100 112 111 101 87
Laveste vannstand -85 -82 -28 -24 -56
Avvik gult nivå -74 -62 -63 -73 -87
Avvik orange nivå -90 -78 -79 -89 -103
Avvik rødt nivå -103 -91 -92 -102 -116
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm