Tid (NNT) Observert 15/02 00 14/02 12 14/02 00
17/02 kl 00 - -13 -12 -11
17/02 kl 01 - -28 -23 -22
17/02 kl 02 - -27 -25 -27
17/02 kl 03 - -27 -19 -23
17/02 kl 04 - 18 21 19
17/02 kl 05 - 50 53 48
17/02 kl 06 - 78 82 77
17/02 kl 07 - 101 102 103
17/02 kl 08 - 110 111 112
17/02 kl 09 - 102 104 104
17/02 kl 10 - 75 79 71
17/02 kl 11 - 51 54 53
17/02 kl 12 - 24 22 21
17/02 kl 13 - -6 4 1
17/02 kl 14 - -9 -11 -12
17/02 kl 15 - 1 4 1
17/02 kl 16 - 20 26 25
17/02 kl 17 - 35 46 40
17/02 kl 18 - 81 81 83
17/02 kl 19 - 109 106 106
17/02 kl 20 - 111 115 119
17/02 kl 21 - 106 107 105
17/02 kl 22 - 96 98 94
17/02 kl 23 - 72 69 70

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 15/02 00 100 112 111 101 87
Max. fra modell: 14/02 12 103 113 115 108 88
Max. fra modell: 14/02 00 103 112 119 104 58
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm