Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/02 kl 00 -7 30 23 -
18/02 kl 01 -36 44 8 -
18/02 kl 02 -56 42 -14 -
18/02 kl 03 -61 39 -22 -
18/02 kl 04 -50 26 -24 -
18/02 kl 05 -27 38 11 -
18/02 kl 06 1 38 39 -
18/02 kl 07 29 28 57 -
18/02 kl 08 52 29 81 -
18/02 kl 09 62 39 101 -
18/02 kl 10 57 34 91 -
18/02 kl 11 39 29 68 -
18/02 kl 12 16 37 53 -
18/02 kl 13 -12 38 26 -
18/02 kl 14 -39 33 -6 -
18/02 kl 15 -54 31 -23 -
18/02 kl 16 -54 41 -13 -
18/02 kl 17 -40 32 -8 -
18/02 kl 18 -16 28 12 -
18/02 kl 19 12 35 47 -
18/02 kl 20 38 37 75 -
18/02 kl 21 56 25 81 -
18/02 kl 22 60 29 89 -
18/02 kl 23 49 33 82 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 100 112 111 101 87
Laveste vannstand -85 -82 -28 -24 -56
Avvik gult nivå -74 -62 -63 -73 -87
Avvik orange nivå -90 -78 -79 -89 -103
Avvik rødt nivå -103 -91 -92 -102 -116
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm