Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
18/02 kl 00 19 41 23 -
18/02 kl 01 -6 14 8 -
18/02 kl 02 -15 5 -14 -
18/02 kl 03 -30 -11 -22 -
18/02 kl 04 -24 -1 -24 -
18/02 kl 05 3 28 11 -
18/02 kl 06 32 54 39 -
18/02 kl 07 52 78 57 -
18/02 kl 08 78 101 81 -
18/02 kl 09 90 116 101 -
18/02 kl 10 76 101 91 -
18/02 kl 11 64 85 68 -
18/02 kl 12 44 68 53 -
18/02 kl 13 12 41 26 -
18/02 kl 14 -19 6 -6 -
18/02 kl 15 -27 -8 -23 -
18/02 kl 16 -30 -3 -13 -
18/02 kl 17 -22 4 -8 -
18/02 kl 18 3 22 12 -
18/02 kl 19 37 58 47 -
18/02 kl 20 56 85 75 -
18/02 kl 21 68 93 81 -
18/02 kl 22 77 98 89 -
18/02 kl 23 66 87 82 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 111 122 118 116 104
Laveste vannstand -94 -80 -35 -30 -65
Avvik gult nivå -63 -52 -56 -58 -70
Avvik orange nivå -79 -68 -72 -74 -86
Avvik rødt nivå -92 -81 -85 -87 -99
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm