Tid (NNT) Observert 15/02 00 14/02 12 14/02 00
18/02 kl 00 - 23 31 30
18/02 kl 01 - 8 7 4
18/02 kl 02 - -14 -4 -11
18/02 kl 03 - -22 -22 -22
18/02 kl 04 - -24 -15 -15
18/02 kl 05 - 11 15 13
18/02 kl 06 - 39 45 44
18/02 kl 07 - 57 61 60
18/02 kl 08 - 81 87 84
18/02 kl 09 - 101 108 104
18/02 kl 10 - 91 94 93
18/02 kl 11 - 68 74 73
18/02 kl 12 - 53 55 53
18/02 kl 13 - 26 31 29
18/02 kl 14 - -6 -5 -6
18/02 kl 15 - -23 -21 -22
18/02 kl 16 - -13 -16 -15
18/02 kl 17 - -8 -4 -7
18/02 kl 18 - 12 15 11
18/02 kl 19 - 47 44 45
18/02 kl 20 - 75 67 70
18/02 kl 21 - 81 87 84
18/02 kl 22 - 89 87 83
18/02 kl 23 - 82 75 78

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 15/02 00 100 112 111 101 87
Max. fra modell: 14/02 12 103 113 115 108 88
Max. fra modell: 14/02 00 103 112 119 104 58
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm