Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
18/02 kl 00 26 48 30 -
18/02 kl 01 30 50 44 -
18/02 kl 02 41 61 42 -
18/02 kl 03 31 50 39 -
18/02 kl 04 26 49 26 -
18/02 kl 05 30 55 38 -
18/02 kl 06 31 53 38 -
18/02 kl 07 23 49 28 -
18/02 kl 08 26 49 29 -
18/02 kl 09 28 54 39 -
18/02 kl 10 19 44 34 -
18/02 kl 11 25 46 29 -
18/02 kl 12 28 52 37 -
18/02 kl 13 24 53 38 -
18/02 kl 14 20 45 33 -
18/02 kl 15 27 46 31 -
18/02 kl 16 24 51 41 -
18/02 kl 17 18 44 32 -
18/02 kl 18 19 38 28 -
18/02 kl 19 25 46 35 -
18/02 kl 20 18 47 37 -
18/02 kl 21 12 37 25 -
18/02 kl 22 17 38 29 -
18/02 kl 23 17 38 33 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 13 42 58 44 33
Laveste værets virkning -15 2 27 25 -2
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm