Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/02 kl 00 28 33 61 -
19/02 kl 01 2 19 21 -
19/02 kl 02 -26 29 3 -
19/02 kl 03 -49 31 -18 -
19/02 kl 04 -59 21 -38 -
19/02 kl 05 -52 17 -35 -
19/02 kl 06 -33 27 -6 -
19/02 kl 07 -5 26 21 -
19/02 kl 08 24 10 34 -
19/02 kl 09 51 16 67 -
19/02 kl 10 66 21 87 -
19/02 kl 11 64 16 80 -
19/02 kl 12 49 6 55 -
19/02 kl 13 25 13 38 -
19/02 kl 14 -6 14 8 -
19/02 kl 15 -37 6 -31 -
19/02 kl 16 -59 3 -56 -
19/02 kl 17 -64 10 -54 -
19/02 kl 18 -52 2 -50 -
19/02 kl 19 -28 3 -25 -
19/02 kl 20 2 6 8 -
19/02 kl 21 32 4 36 -
19/02 kl 22 56 -2 54 -
19/02 kl 23 64 5 69 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 100 112 111 101 87
Laveste vannstand -85 -82 -28 -24 -56
Avvik gult nivå -74 -62 -63 -73 -87
Avvik orange nivå -90 -78 -79 -89 -103
Avvik rødt nivå -103 -91 -92 -102 -116
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm