Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
19/02 kl 00 45 71 61 -
19/02 kl 01 15 37 21 -
19/02 kl 02 -8 14 3 -
19/02 kl 03 -33 -10 -18 -
19/02 kl 04 -49 -21 -38 -
19/02 kl 05 -45 -15 -35 -
19/02 kl 06 -21 11 -6 -
19/02 kl 07 9 32 21 -
19/02 kl 08 29 57 34 -
19/02 kl 09 59 89 67 -
19/02 kl 10 76 104 87 -
19/02 kl 11 71 98 80 -
19/02 kl 12 51 82 55 -
19/02 kl 13 27 58 38 -
19/02 kl 14 -1 28 8 -
19/02 kl 15 -39 -9 -31 -
19/02 kl 16 -63 -28 -56 -
19/02 kl 17 -65 -33 -54 -
19/02 kl 18 -60 -26 -50 -
19/02 kl 19 -37 0 -25 -
19/02 kl 20 -2 32 8 -
19/02 kl 21 20 59 36 -
19/02 kl 22 45 74 54 -
19/02 kl 23 57 90 69 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 111 122 118 116 104
Laveste vannstand -94 -80 -35 -30 -65
Avvik gult nivå -63 -52 -56 -58 -70
Avvik orange nivå -79 -68 -72 -74 -86
Avvik rødt nivå -92 -81 -85 -87 -99
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm