Tid (NNT) Observert 15/02 00 14/02 12 14/02 00
19/02 kl 00 - 61 59 58
19/02 kl 01 - 21 27 20
19/02 kl 02 - 3 -1 -
19/02 kl 03 - -18 -22 -
19/02 kl 04 - -38 -32 -
19/02 kl 05 - -35 -29 -
19/02 kl 06 - -6 -12 -
19/02 kl 07 - 21 24 -
19/02 kl 08 - 34 46 -
19/02 kl 09 - 67 67 -
19/02 kl 10 - 87 88 -
19/02 kl 11 - 80 84 -
19/02 kl 12 - 55 60 -
19/02 kl 13 - 38 36 -
19/02 kl 14 - 8 - -
19/02 kl 15 - -31 - -
19/02 kl 16 - -56 - -
19/02 kl 17 - -54 - -
19/02 kl 18 - -50 - -
19/02 kl 19 - -25 - -
19/02 kl 20 - 8 - -
19/02 kl 21 - 36 - -
19/02 kl 22 - 54 - -
19/02 kl 23 - 69 - -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 15/02 00 100 112 111 101 87
Max. fra modell: 14/02 12 103 113 115 108 88
Max. fra modell: 14/02 00 103 112 119 104 58
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm