Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
19/02 kl 00 17 43 33 -
19/02 kl 01 13 35 19 -
19/02 kl 02 18 40 29 -
19/02 kl 03 16 39 31 -
19/02 kl 04 10 38 21 -
19/02 kl 05 7 37 17 -
19/02 kl 06 12 44 27 -
19/02 kl 07 14 37 26 -
19/02 kl 08 5 33 10 -
19/02 kl 09 8 38 16 -
19/02 kl 10 10 38 21 -
19/02 kl 11 7 34 16 -
19/02 kl 12 2 33 6 -
19/02 kl 13 2 33 13 -
19/02 kl 14 5 34 14 -
19/02 kl 15 -2 28 6 -
19/02 kl 16 -4 31 3 -
19/02 kl 17 -1 31 10 -
19/02 kl 18 -8 26 2 -
19/02 kl 19 -9 28 3 -
19/02 kl 20 -4 30 6 -
19/02 kl 21 -12 27 4 -
19/02 kl 22 -11 18 -2 -
19/02 kl 23 -7 26 5 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 13 42 58 44 33
Laveste værets virkning -15 2 27 25 -2
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm