Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
15/02 kl 01 80 -2 78 71
15/02 kl 02 121 -7 114 111
15/02 kl 03 168 -4 164 155
15/02 kl 04 214 -4 210 204
15/02 kl 05 248 2 250 237
15/02 kl 06 257 -15 242 248
15/02 kl 07 239 1 240 233
15/02 kl 08 204 3 207 196
15/02 kl 09 164 -6 158 158
15/02 kl 10 122 1 123 122
15/02 kl 11 89 4 93 86
15/02 kl 12 77 3 80 75
15/02 kl 13 94 -6 88 92
15/02 kl 14 129 5 134 134
15/02 kl 15 171 4 175 -
15/02 kl 16 214 -5 209 -
15/02 kl 17 249 5 254 -
15/02 kl 18 265 -2 263 -
15/02 kl 19 255 -2 253 -
15/02 kl 20 224 2 226 -
15/02 kl 21 183 13 196 -
15/02 kl 22 141 0 141 -
15/02 kl 23 100 -5 95 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 263 275 274 264 250
Laveste vannstand 78 81 135 139 107
Avvik gult nivå -74 -62 -63 -73 -87
Avvik orange nivå -90 -78 -79 -89 -103
Avvik rødt nivå -103 -91 -92 -102 -116
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm