Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
15/02 kl 01 78 78 78 71
15/02 kl 02 114 115 114 111
15/02 kl 03 165 168 164 155
15/02 kl 04 202 210 210 204
15/02 kl 05 243 255 250 237
15/02 kl 06 241 255 242 248
15/02 kl 07 230 241 240 233
15/02 kl 08 192 201 207 196
15/02 kl 09 157 167 158 158
15/02 kl 10 126 140 123 122
15/02 kl 11 77 91 93 86
15/02 kl 12 69 82 80 75
15/02 kl 13 84 102 88 92
15/02 kl 14 134 146 134 134
15/02 kl 15 160 172 175 -
15/02 kl 16 209 218 209 -
15/02 kl 17 247 261 254 -
15/02 kl 18 264 274 263 -
15/02 kl 19 243 256 253 -
15/02 kl 20 226 233 226 -
15/02 kl 21 190 202 196 -
15/02 kl 22 134 143 141 -
15/02 kl 23 90 100 95 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 274 285 281 279 267
Laveste vannstand 69 83 128 133 98
Avvik gult nivå -63 -52 -56 -58 -70
Avvik orange nivå -79 -68 -72 -74 -86
Avvik rødt nivå -92 -81 -85 -87 -99
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm