Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
15/02 kl 01 -2 -2 -2 -9
15/02 kl 02 -7 -6 -7 -10
15/02 kl 03 -3 0 -4 -13
15/02 kl 04 -12 -4 -4 -10
15/02 kl 05 -5 7 2 -11
15/02 kl 06 -16 -2 -15 -9
15/02 kl 07 -9 2 1 -6
15/02 kl 08 -12 -3 3 -8
15/02 kl 09 -7 3 -6 -6
15/02 kl 10 4 18 1 0
15/02 kl 11 -12 2 4 -3
15/02 kl 12 -8 5 3 -2
15/02 kl 13 -10 8 -6 -2
15/02 kl 14 5 17 5 5
15/02 kl 15 -11 1 4 -
15/02 kl 16 -5 4 -5 -
15/02 kl 17 -2 12 5 -
15/02 kl 18 -1 9 -2 -
15/02 kl 19 -12 1 -2 -
15/02 kl 20 2 9 2 -
15/02 kl 21 7 19 13 -
15/02 kl 22 -7 2 0 -
15/02 kl 23 -10 0 -5 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 13 42 58 44 33
Laveste værets virkning -15 2 27 25 -2
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm