Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/02 kl 00 75 21 96 -
16/02 kl 01 75 6 81 -
16/02 kl 02 97 2 99 -
16/02 kl 03 132 6 138 -
16/02 kl 04 172 24 196 -
16/02 kl 05 209 13 222 -
16/02 kl 06 235 8 243 -
16/02 kl 07 241 23 264 -
16/02 kl 08 225 28 253 -
16/02 kl 09 197 15 212 -
16/02 kl 10 163 22 185 -
16/02 kl 11 129 34 163 -
16/02 kl 12 102 25 127 -
16/02 kl 13 93 30 123 -
16/02 kl 14 106 23 129 -
16/02 kl 15 134 35 169 -
16/02 kl 16 169 18 187 -
16/02 kl 17 204 26 230 -
16/02 kl 18 232 34 266 -
16/02 kl 19 245 30 275 -
16/02 kl 20 237 25 262 -
16/02 kl 21 213 38 251 -
16/02 kl 22 181 42 223 -
16/02 kl 23 146 33 179 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 263 275 274 264 250
Laveste vannstand 78 81 135 139 107
Avvik gult nivå -74 -62 -63 -73 -87
Avvik orange nivå -90 -78 -79 -89 -103
Avvik rødt nivå -103 -91 -92 -102 -116
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm