Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/02 kl 00 87 96 96 -
16/02 kl 01 83 95 81 -
16/02 kl 02 86 100 99 -
16/02 kl 03 133 147 138 -
16/02 kl 04 188 200 196 -
16/02 kl 05 219 231 222 -
16/02 kl 06 232 246 243 -
16/02 kl 07 261 276 264 -
16/02 kl 08 238 251 253 -
16/02 kl 09 201 212 212 -
16/02 kl 10 182 202 185 -
16/02 kl 11 159 176 163 -
16/02 kl 12 116 131 127 -
16/02 kl 13 108 126 123 -
16/02 kl 14 130 150 129 -
16/02 kl 15 157 173 169 -
16/02 kl 16 186 204 187 -
16/02 kl 17 217 241 230 -
16/02 kl 18 258 285 266 -
16/02 kl 19 262 282 275 -
16/02 kl 20 256 273 262 -
16/02 kl 21 240 260 251 -
16/02 kl 22 209 228 223 -
16/02 kl 23 163 186 179 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 274 285 281 279 267
Laveste vannstand 69 83 128 133 98
Avvik gult nivå -63 -52 -56 -58 -70
Avvik orange nivå -79 -68 -72 -74 -86
Avvik rødt nivå -92 -81 -85 -87 -99
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm