Tid (NNT) Observert 15/02 00 14/02 12 14/02 00
16/02 kl 00 - 96 95 92
16/02 kl 01 - 81 79 81
16/02 kl 02 - 99 100 100
16/02 kl 03 - 138 139 134
16/02 kl 04 - 196 197 194
16/02 kl 05 - 222 220 222
16/02 kl 06 - 243 245 243
16/02 kl 07 - 264 264 259
16/02 kl 08 - 253 253 255
16/02 kl 09 - 212 209 212
16/02 kl 10 - 185 182 182
16/02 kl 11 - 163 161 158
16/02 kl 12 - 127 126 128
16/02 kl 13 - 123 123 120
16/02 kl 14 - 129 131 129
16/02 kl 15 - 169 170 167
16/02 kl 16 - 187 190 193
16/02 kl 17 - 230 230 232
16/02 kl 18 - 266 268 267
16/02 kl 19 - 275 276 275
16/02 kl 20 - 262 267 261
16/02 kl 21 - 251 257 253
16/02 kl 22 - 223 224 221
16/02 kl 23 - 179 182 184

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 15/02 00 263 275 274 264 250
Max. fra modell: 14/02 12 266 276 278 271 251
Max. fra modell: 14/02 00 266 275 282 267 221
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm