Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/02 kl 00 12 21 21 -
16/02 kl 01 8 20 6 -
16/02 kl 02 -11 3 2 -
16/02 kl 03 1 15 6 -
16/02 kl 04 16 28 24 -
16/02 kl 05 10 22 13 -
16/02 kl 06 -3 11 8 -
16/02 kl 07 20 35 23 -
16/02 kl 08 13 26 28 -
16/02 kl 09 4 15 15 -
16/02 kl 10 19 39 22 -
16/02 kl 11 30 47 34 -
16/02 kl 12 14 29 25 -
16/02 kl 13 15 33 30 -
16/02 kl 14 24 44 23 -
16/02 kl 15 23 39 35 -
16/02 kl 16 17 35 18 -
16/02 kl 17 13 37 26 -
16/02 kl 18 26 53 34 -
16/02 kl 19 17 37 30 -
16/02 kl 20 19 36 25 -
16/02 kl 21 27 47 38 -
16/02 kl 22 28 47 42 -
16/02 kl 23 17 40 33 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 13 42 58 44 33
Laveste værets virkning -15 2 27 25 -2
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm